Встреча с родителями на стадионе 12.08.2017

 Встреча с родителями на стадионе 12.08.2017 с 17:00 до 18:30 и 13.08.2017 с 10:00 до 12:30 , с 17:00 до 18:30